Thực hành hàn khí - Tập 1 - Ban gia công kim loại tấm

1678 | 25-11-2016 | 8
Thực hành hàn khí - Tập 1

Nhan đề: Thực hành hàn khí - Tập 1

Tác giả: Ban gia công kim loại tấm,

Nhà xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 82

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ hàn, hàn khí,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Vượt Qua Bản ThânVượt Qua Bản Thân

Lưu Dung

  50 

4500 câu giao tiếp Hàn Việt4500 câu giao tiếp Hàn Việt

Đặng Quang Hiển

432  949 

Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnhGiáo trình đo lường kỹ thuật lạnh

Trần Văn Lịch

153  3049  40 

6 chuyên đề hóa học 11: Tập 16 chuyên đề hóa học 11: Tập 1

Nguyễn Minh Tuấn

  34