Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí - Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo

1356 | 03-06-2016 | 7
Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Nhan đề: Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Tác giả: Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 255

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế công trình, thiết kế cơ khí, công nghiệp cơ khí,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí

Chương 2: Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3: Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 4: Thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5: Thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6: Thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7: Thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8: Thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9: Tính toán kinh tế

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh trong thương mạiTiếng Anh trong thương mại

Lê Thị Loan

162  702 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  1338 

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  2881  52 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  1700