Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí - Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo

1889 | 03-06-2016 | 7
Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Nhan đề: Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Tác giả: Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 255

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế công trình, thiết kế cơ khí, công nghiệp cơ khí,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí

Chương 2: Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3: Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 4: Thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5: Thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6: Thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7: Thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8: Thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9: Tính toán kinh tế

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần