Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí - Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo

1990 | 03-06-2016 | 7
Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Nhan đề: Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Tác giả: Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 255

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế công trình, thiết kế cơ khí, công nghiệp cơ khí,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thiết kế công trình công nghiệp cơ khí

Chương 2: Thiết kế, qui hoạch tổng mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3: Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 4: Thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5: Thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6: Thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7: Thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8: Thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9: Tính toán kinh tế

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Thực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăngThực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăng

Trần Thế San, Đỗ Dũng

392  2631  43 

Luật Của Trò Chơi Tình ÁiLuật Của Trò Chơi Tình Ái

Neil Strauss

  253 

Khoảng CáchKhoảng Cách

Marty Neumeier

  127