Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - Hoàng Văn Chước

2640 | 25-04-2016 | 61
Thiết kế hệ thống thiết bị sấy

Nhan đề: Thiết kế hệ thống thiết bị sấy

Tác giả: Hoàng Văn Chước,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 221

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sấy

Chương 2: Tính toán thiết kế hệ thống thiết bị sấy

Chương 3: Một số ví dụ tính toán thiết kế hệ thống thiết bị sấy

 

Download

Có thể bạn cần