Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2 - Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân

3072 | 03-06-2016 | 15
Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Nhan đề: Thiết bị lò cao luyện gang - Tập 2

Tác giả: Tô Xuân Thanh, Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Duy Thanh, Võ Đình Vân,

Nhà xuất bản: Thái An

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 135

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lò cao luyện gang, thiết bị công nghệ,

Download

Tóm tắt:

1. SỰ PHÂN HÓA VÀ BỐC HƠI NƯỚC TRONG LÒ CAO

2. SỰ THOÁT CHẤT BỐC CỦA THAN TRONG LÒ CAO

3. SỰ PHÂN HÓA CACBONAT TRONG LÒ CAO

4. HÀNH VI CỦA KIM LOẠI KIỀM TRONG LÒ CAO

5. HÀNH VI CỦA HỢP CHẤT FLOR TRONG LÒ CAO

6. CƠ SỞ NHIỆT LỰC HỌC CỦA HOÀN NGUYÊN QUẶNG SẮT

7. HOÀN NGUYÊN NGUYÊN TỐ KHÔNG PHẢI LÀ SẮT

8. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GANG.

9. QUÁ TRÌNH TẠO XỈ

10. TÁC DỤNG KHỬ S CỦA XỈ LÒ

11. CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÍ VÀ LIỆU TRONG LÒ

Download

Có thể bạn cần

Đánh Thức Năng Lực Vô HạnĐánh Thức Năng Lực Vô Hạn

Anthony Robbins

  126 

Thực hành sửa chữa bảo trì động cơ DiezelThực hành sửa chữa bảo trì động cơ Diezel

Trần Thế San, Đỗ Dũng

472  1502 

Để Kén Thành BướmĐể Kén Thành Bướm

Joan Z. Borysenko

  111