Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop - Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Sỹ

1901 | 03-06-2016 | 11
Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Nhan đề: Thiết Kế Mô Hình Ba Chiều Với Mechanical Desktop

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Sỹ,

Nhà xuất bản: Tổng hợp TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 359

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Mechanical Desktop, mô hình ba chiều,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu Mechanical Desktop

Chương 2: Tạo phát thảo tham số

Chương 3: Ràng buộc phác thảo

Chương 4: Tạo các đặc tính phác thảo nhóm I

Chương 5: Tạo các đặc tính làm việc

Chương 6: Đặc tính phác thảo nhóm II - Tham số thiết kế

Chương 7: Tạo các đặc tính vị trí nhóm I

Chương 8: Tạo các đặc tính phác thảo nhóm III

Chương 9: Tạo các đặc tính phác thảo nhóm II

Chương 10: Lắp ráp mô hình

Chương 11: Hoàn thiện quá trình lắp ráp

Chương 12: Bài tập lắp ráp mô hình

Chương 13: Mô hình mặt cong

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần