Thang máy - Nguyễn Danh Sơn

2342 | 09-04-2016 | 44
Thang máy

Nhan đề: Thang máy

Tác giả: Nguyễn Danh Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 223

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

Phần thứ nhất: Thang máy

Chương 1: Đặc điểm chung của thang máy

Chương 2: Cân bằng thang máy và hệ thống treo Cabin

Chương 3: Cabin thang máy

Chương 4: Bộ tời thang máy

Chương 5: Bộ hảm bảo hiển và bộ hạn chế tốc độ

Chương 6: Lắp đặt thang máy ở các tòa nhà

Chương 7: Hệ thống điều khiển thang máy

Phần thứ hai: Thang máy nhiều Cabin và thang máy nâng chuyên dùng

Chương 8: Thang máy nhiều cabin

Chương 9: Thang nâng có lồng

Chương 10: Thang nâng dùng xe kíp

Chương 11: Thang nâng dùng trong xây dựng

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần