Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều - Nguyễn Hữu Lộc

628 | 17-08-2020 | 12
Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều

Nhan đề: Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 515

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật, autocad, autocad 2008, vẽ 2 chiều,

Download

Tóm tắt:

Download