Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều - Nguyễn Hữu Lộc

373 | 17-08-2020 | 10
Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều

Nhan đề: Sử dụng Autocad 2008 - Tập 2: Hoàn thiện bản vẽ thiết kế 2 chiều

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 515

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật, autocad, autocad 2008, vẽ 2 chiều,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thống kê kinh doanhGiáo trình thống kê kinh doanh

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Xuân Giang, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Khánh Bình, Hà Trọng Quang

222  3295  59 

Công nghệ gia công sau inCông nghệ gia công sau in

Huỳnh Trà Ngộ

434  327 

Giáo trình toán cao cấp A3Giáo trình toán cao cấp A3

Đỗ Văn Nhơn

185  1849  14 

Độc học môi trường cơ bản Độc học môi trường cơ bản

Lê Huy Bá

640  2201  31