Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều - Nguyễn Hữu Lộc

463 | 17-08-2020 | 8
Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều

Nhan đề: Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 581

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật, autocad, autocad 2008, vẽ 2 chiều,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

100 bài văn hay lớp 7100 bài văn hay lớp 7

Nguyễn Hòa Bình, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thị Dung

217  283 

Thực hành chế tạo robot điều khiển tư xaThực hành chế tạo robot điều khiển tư xa

Trần Thế San, Tăng Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Phương

135  1242 

Tài chính tiền tệTài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

190  1453 

Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)Ready to Write: A First Composition Text (Second Edition)

Karen Lourie Blanchard, Christine Baker Root

117  542