Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều - Nguyễn Hữu Lộc

829 | 17-08-2020 | 10
Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều

Nhan đề: Sử dụng Autocad 2008 - Tập 1: Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc,

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 581

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật, autocad, autocad 2008, vẽ 2 chiều,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10

Hoàng Thị Lệ

201  516 

Word By Word International Student BookWord By Word International Student Book

Steven J. Molinsky; Bill Bliss

209  682 

Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribologyGiáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology

Nguyễn Doãn Ý

317  1988  23 

Family and Friends 3: ClassbookFamily and Friends 3: Classbook

Naomi Simmons

122  2806  27