Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2 - Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

2334 | 25-04-2016 | 19
Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Nhan đề: Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 601

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. TRỤC TÂM VÀ TRỤC TRUYỀN ĐỘNG

CHƯƠNG 2. Ổ TRỤC

CHƯƠNG 3. KHỚP NỐI TRỤC

CHƯƠNG 4. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 5. TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT TRỤ

CHƯƠNG 6. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

CHƯƠNG 7. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

CHƯƠNG 8. TRUYỀN ĐỘNG VÍT - ĐAI ỐC VÀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH CÓC

CHƯƠNG 9. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

Download

Có thể bạn cần

Học Tốt Đại Số 10Học Tốt Đại Số 10

Trần Văn Hạo

  137 

Sách Giáo Khoa Công nghệ 8 Công nghiệpSách Giáo Khoa Công nghệ 8 Công nghiệp

Nguyễn Minh Đường

  121 

Lời Nói Dối Vĩ Đại Của NãoLời Nói Dối Vĩ Đại Của Não

Kelly McGonigal

  153