Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2 - Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

1825 | 25-04-2016 | 19
Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Nhan đề: Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Tác giả: Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 601

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. TRỤC TÂM VÀ TRỤC TRUYỀN ĐỘNG

CHƯƠNG 2. Ổ TRỤC

CHƯƠNG 3. KHỚP NỐI TRỤC

CHƯƠNG 4. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 5. TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT TRỤ

CHƯƠNG 6. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

CHƯƠNG 7. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

CHƯƠNG 8. TRUYỀN ĐỘNG VÍT - ĐAI ỐC VÀ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH CÓC

CHƯƠNG 9. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

Download