Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2 - Nguyễn Chung Cảng

2888 | 25-11-2016 | 51
Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nhan đề: Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Chung Cảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 559

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ nhiệt luyện, dụng cụ nhiệt luyện, khuôn dập,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Cấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máyCấu tạo và sửa chữa động cơ ô tô - xe máy

Trịnh Văn Đại, Ninh Văn Hoàn, Lê Minh Miện

151  2269  23 

Sổ tay dung sai lắp ghépSổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

312  1854  22 

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

Nguyễn Tấn Cường, Phan Quốc Thắng

285  2418  24 

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Xuân Bình

323  589