Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2 - Nguyễn Chung Cảng

3111 | 25-11-2016 | 52
Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nhan đề: Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Chung Cảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 559

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ nhiệt luyện, dụng cụ nhiệt luyện, khuôn dập,

Download

Tóm tắt:

Download