Sổ tay lý thuyết cán kim loại - A.I.Xelikov, Võ Trần Khúc Nhã

1454 | 25-04-2016 | 24
Sổ tay lý thuyết cán kim loại

Nhan đề: Sổ tay lý thuyết cán kim loại

Tác giả: A.I.Xelikov, Võ Trần Khúc Nhã,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 524

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I. CÁC THÀNH PHẦN LÝ THUYẾT DẺO

Chương II. CÁC CƠ TÍNH CỦA CÁC KIM LOẠI VÀ CÁC HỢP KIM

Chương III. CÁC TÍNH QUY LUẬT CHUYỂN ĐỘNG VÀ BIẾN DẠNG KIM LOẠI KHI CÁN

Chương IV. LỰC CÁN

Chương V. MÔMEN VÀ CÔNG SUẤT CÁN 

Chương VI. LÝ THUYẾT CÁN NGANG VÀ CÁN XOẮN ỐC

Chương VII. SỰ CÂN BẰNG NHIỆT CÁC QUÁ TRÌNH CÁN

Download

Có thể bạn cần