Sổ tay lập trình CNC - Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương

2468 | 18-04-2016 | 15
Sổ tay lập trình CNC

Nhan đề: Sổ tay lập trình CNC

Tác giả: Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương,

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 456

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Điều khiển số

Chương 2: Phay CNC

Chương 3: Tiện CNC

Chương 4: Hệ thống điều khiển

Chương 5: Quy hoạch chương trình

Chương 6: Cáu trúc chương trình gia công

Chương 7: Các lệnh chuẩn bị

Chương 8: Các hàm chung

Chương 9: Block chuỗi thứ tự

Chương 10: Nhập kích thước

Chương 11: Điều khiển trục chính

Chương 12: Điều khiển tốc độ cắt

Chương 13: Hàm dụng cụ cắt

Chương 14: Các điểm quy chiếu

Chương 15: Các lệnh đăng ký

Chương 16: Bù vị trí

Chương 17: Bù chi tiết

Chương 18: Bù chiều dài dao

Chương 19: Định vị nhanh

Chương 20: Trả về zero máy

Chương 21: Nội suy tuyến tính

Chương 22: Hàm bỏ qua block

Chương 23: Lệnh Dwell

Chương 24: Chu kỳ cố định

Chương 25: Gia công các lỗ

Chương 26: Sơ đồ lỗ

Chương 27: Phay bề mặt

Chương 28: Nội suy đường tròn

Chương 29: Bù bán kính dao cắt

Chương 30: Lựa chọn mặt phẳng

Chương 31: Phay chu vi

Chương 32: Gia công rãnh và hốc

Chương 33: Tiện và doa

Chương 34: Chu kỳ tiện

Chương 35: Cắt rãnh trên máy tiện

Chương 36: Cắt đứt

Chương 37: Gia công ren một lưỡi cắt

Chương 38: Chương trình con

Chương 39: Dịch chuyển mốc chuẩn

Chương 40: Hình ảnh gương

Chương 41: Quay tọa độ

Chương 42: Hàm lập tỷ lệ

Chương 43: Phụ tùng máy tiện CNC

Chương 44: Phay xoắn

Chương 45: Gia công cắt gọt ngang

Chương 46: Viết chương trình CNC

Chương 47: Giao diện và các thiết bị

Chương 48: CNC và CAD/CAM

Các bảng tham chiếu

 

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

584  2067  30 

Du Học Trên Đất MỹDu Học Trên Đất Mỹ

Vương Quyên

  90 

Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 2Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với Spss – Tập 2

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc

  136