Sổ tay dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn

2198 | 21-04-2016 | 22
Sổ tay dung sai lắp ghép

Nhan đề: Sổ tay dung sai lắp ghép

Tác giả: Ninh Đức Tốn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 312

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn

Chương 2: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bè mặt

Chương 3: Dung sai lắp ghép ổ lăn

Chương 4: Dung sai lắp ghép then và then hoa

Chương 5: Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn

Chương 6: Dung sai lắp ghép ren

Chương 7: Dung sai truyền động bánh răng

Chương 8: Dung sai lắp ghép của các chi tiết bằng vật liệu dẻo

 

Download