Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến - Nguyễn Hồng Long, Lê Thị Thùy Dương

2376 | 03-06-2016 | 21
Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nhan đề: Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Tác giả: Nguyễn Hồng Long, Lê Thị Thùy Dương,

Nhà xuất bản: Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam (VNCPC)

Năm xuất bản:

Số trang: 197

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ bảo dưỡng, sổ tay bảo dưỡng, công nghệ tiên tiến,

Download

Tóm tắt:

LỜI CẢM ƠN

CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SỔ TAY BẢO DƯỠNG

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG

I. BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN LÀ GÌ

1.1. Định nghĩa Bảo dưỡng

1.2. Bảo dưỡng Tiên tiến khác với Bảo dưỡng truyền thống như thế nào

1.3. Các loại hình Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến trên thế giới

1.4. Mô hình bảo dưỡng đề xuất cho Việt Nam

II. TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

2.1. Các lợi ích của Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên Tiến

2.2. Các điều kiện đảm bảo sự khả thi áp dụng Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến ở Việt Nam

2.3 Các điển hình áp dụng

III. BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO

3.1. Kiểm toán Bảo dưỡng – Bạn đang ở đâu

3.2. Triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết cho Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến

3.3. Tích hợp bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến vào hoạt động quản lý hàng ngày của doanh nghiệp

3.4. TPM và Kaizen

PHẦN 2. CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU

1. 5S trong bảo dưỡng công nghiệp

2. Bản chất hoạt động và quá trình hỏng của thiết bị

3. Bảo dưỡng sửa chữa (bảo dưỡng hỏng máy)

4. Bảo dưỡng phòng ngừa

5. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ quản lý bảo dưỡng)

6. Bảo dưỡng dựa trên tình trạng (tài liệu cho cán bộ kỹ thuật bảo dưỡng)

7. Một ví dụ về lựa chọn thiết bị chẩn đoán tình trạng tại

Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam

8. Hệ thống trao đổi thông tin

9. Hiệu suất tổng thể (GER)

10. Cấu trúc hồ sơ kỹ thuật

11. Cấu trúc hồ sơ thiết bị

12. Xây dựng hồ sơ thiết bị và cơ sở dữ liệu bảo dưỡng

13. Cập nhật tài liệu bảo dưỡng

14. Tự kiểm toán bảo dưỡng

15. Lý thuyết phân tích chức năng

16. Quản lý tài chính bảo dưỡng dựa trên tình trạng

17. Tổ chức bảo dưỡng

18. Hệ thống Giám sát và chẩn đoán tình trạng thiết bị bằng kỹ thuật dao động máy

19. Ví dụ ứng dụng và triển khai TPM ở công ty giấy Bãi Bằng

20. Khái niệm và các nội dung cơ bản của TPM

21. Lý thuyết TPM và hướng dẫn triển khai TPM

22. Quản lý thiết bị

23. Bảo dưỡng sản xuất và an toàn

24. Giám sát tình trạng thiết bị

25. Chú giải giao diện phần mềm kế toán bảo dưỡng

26. Kaizen

Download

Có thể bạn cần

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

160  1774 

Nghĩ Như Một Tỷ PhúNghĩ Như Một Tỷ Phú

Donald J. Trump

  114