Robot công nghiệp - Nguyễn Thiện Phúc

1959 | 20-04-2016 | 12
Robot công nghiệp

Nhan đề: Robot công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 345

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về robot công nghiệp

Chương 2: Cấu trúc và phân loại robot công nghiệp

Chương 3: Các phép biến đổi dùng ma trận thuần nhất

Chương 4: Hệ phương trình động học robot

Chương 5: Tổng hợp chuyển động robot

Chương 6: Động học robot khi di chuyển nhỏ

Chương 7: Lập trình quỹ đạo chuyển động và mô phỏng các chuyển động của robot

Chương 8: Động lực học của robot

Chương 9: Điều khiển robot

Chương 10: Truyền dẫn động điện cơ

Chương 11: Truyền dẫn động thủy khí

Chương 12: Thiết bị cảm biến

Download

Có thể bạn cần