Nguyên lý cắt kim loại - Trần Sỹ Túy, Nguyễn Duy, Trịnh Văn Tự

3143 | 17-04-2016 | 21
Nguyên lý cắt kim loại

Nhan đề: Nguyên lý cắt kim loại

Tác giả: Trần Sỹ Túy, Nguyễn Duy, Trịnh Văn Tự,

Nhà xuất bản: ĐH và THCN

Năm xuất bản: 1977

Số trang: 304

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Thông số hình học phần cắt của dao

Chương 2: Các yếu tố cắt khi tiện

Chương 3: Vật liệu làm, dao

Chương 4: Những cơ sở vật lý của quá trình cắt

Chương 5: Tiện

Chương 6: bào và xọc

Chương 7: Gia công lỗ

Chương 8: Phay

Chương 9: Cắt ren

Chương 10: Truốt

Chương 11: Gia công răng

Chương 12: Mài

Download

Có thể bạn cần

Thuật Xử Thế ấn Độ – PanchatantraThuật Xử Thế ấn Độ – Panchatantra

Nhiều Tác Giả

  71 

Kiến Thức Cơ Bản Sinh Học 10Kiến Thức Cơ Bản Sinh Học 10

Võ Văn Chiến

  71 

Nguyên lý máy tập 2Nguyên lý máy tập 2

Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm

335  1215