Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp - Nguyễn Viết Tiến

2454 | 19-04-2016 | 17
Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nhan đề: Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Viết Tiến,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 81

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

1. CÔNG VIỆC THIẾT KẾ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ TRONG SẢN XUẤT

2. CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN VÀ THIÊT KẾ BỐ TRÍ CHUNG

3. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KẾT CÂU

4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THEO QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TẠO DÁNG VÀ THẨM MỸ CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

6. VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ MỘT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 2Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 3 Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết

  95 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 1

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

473  6782  53