Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp - Nguyễn Viết Tiến

1758 | 19-04-2016 | 17
Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Nhan đề: Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Viết Tiến,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 81

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

1. CÔNG VIỆC THIẾT KẾ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ TRONG SẢN XUẤT

2. CÁC BƯỚC CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN VÀ THIÊT KẾ BỐ TRÍ CHUNG

3. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KẾT CÂU

4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THEO QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THIẾT KẾ TẠO DÁNG VÀ THẨM MỸ CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

6. VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ MỘT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Download

Có thể bạn cần

Vệ sinh và an toàn thực phẩmVệ sinh và an toàn thực phẩm

Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

348  5143  167 

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

187  772 

Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnhCơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh

Lều Thọ Bình

264  1832