Kỹ thuật học tổng hợp: Cơ khí - Thiết bị điện và điện tử - Tập 1: Cơ khí - Nguyễn Văn Tuệ

2289 | 07-06-2016 | 4
Kỹ thuật học tổng hợp: Cơ khí - Thiết bị điện và điện tử - Tập 1: Cơ khí

Nhan đề: Kỹ thuật học tổng hợp: Cơ khí - Thiết bị điện và điện tử - Tập 1: Cơ khí

Tác giả: Nguyễn Văn Tuệ,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 139

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật học, cơ khí,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁCH TÍNH CÁC CƠ PHẬN 

CHƯƠNG 2 : SỰ CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN 

CHƯƠNG 3 : KIẾN TRÚC KIM KHÍ 

CHƯƠNG 4  : ĐỘNG CƠ NỘI NHIÊN VÀ NHIÊN LIỆU 

CHƯƠNG 5 : ĐỘNG CƠ NỔ VÀ CÁC BỘ PHẬN 

CHƯƠNG 6 : BỘ ĐÁNH LỬA VÀ CÁC HỆ LÀM TRƠN VÀ LÀM NGUỘI 

CHƯƠNG 7 : ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ CÁC BỘ PHẬN PHÂN HỆ LIÊN QUAN 

CHƯƠNG 8 : NỒI HƠI VÀ PHỤ TÙNG BẢO HIỂM - TURBINE

CHƯƠNG 9 : BƠM ,QUẠT VÀ MÁY NÉN 

 

Download