Kỹ thuật hàn đặc biệt - Tập 3: Kỹ thuật lắp đặt công nghiệp - Phạm Minh Hải, Trần Văn Địch

1787 | 28-11-2016 | 8
Kỹ thuật hàn đặc biệt - Tập 3: Kỹ thuật lắp đặt công nghiệp

Nhan đề: Kỹ thuật hàn đặc biệt - Tập 3: Kỹ thuật lắp đặt công nghiệp

Tác giả: Phạm Minh Hải, Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 71

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ hàn, lắp đặt công nghiệp,

Download

Tóm tắt:

Download