Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM - Trần Văn Địch

403 | 18-08-2020 | 2
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM

Nhan đề: Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống sản xuất, FMS, CIM, sản xuất linh hoạt, sản xuất tích hợp,

Download

Tóm tắt:

Download