Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM - Trần Văn Địch

813 | 18-08-2020 | 2
Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM

Nhan đề: Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM

Tác giả: Trần Văn Địch,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống sản xuất, FMS, CIM, sản xuất linh hoạt, sản xuất tích hợp,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

990 Thành ngữ TOEIC căn bản990 Thành ngữ TOEIC căn bản

Diễm Ly, Hoàng Thanh

306  762 

15 Days' Practice for IELTS Writing15 Days' Practice for IELTS Writing

Deng He Gang

174  760 

Giáo trình mô hình toán kinh tếGiáo trình mô hình toán kinh tế

Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn

382  2713  22 

Let's Go 5: Students Book 3 EditionLet's Go 5: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  1325