Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ - Tạ Duy Liên

1681 | 11-04-2016 | 6
Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Nhan đề: Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Tác giả: Tạ Duy Liên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 213

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Nhập môn điều khiển kỹ thuật theo chương trình số CNC

Chương 1: Khái niệm cơ bản và định nghĩa

Chương 2: Chức năng và cấu tạo của các hệ điều khiển số

Chương 3: Điều khiển CNC

Phần thứ hai: Tạo hình trên máy công cụ CNC

Chương 4: Xử lý các dữ liệu chương trình tạo hình

Chương 5: Chuyển động chạy dao trong máy công cụ điều khiển số

Chương 6: Các phương pháp đo vị trí trên máy CNC

Phần thứ ba: Hệ thống dữ  liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC

Chương 7: Chương trình làm việc soạn thảo cho hệ điều khiển số

Chương 8: Hoạt động của một hệ điều khiển số

Phần thứ tư: Kỹ thuật lập trình CNC

Chương 9: Các phương pháp lập trình cho hệ điều khiển số

Chương 10: Các ví dụ lập trình

Chương 11: Lập trình bằng máy

Phần thứ năm: Một số chuyên đề nâng cao và phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Vật Lý 9Ôn Tập Củng Cố Kiến Thức Vật Lý 9

Nguyễn Thị Ngọc Mai

  35 

Access 2010 All-in-One For DummiesAccess 2010 All-in-One For Dummies

Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman

795  1931