Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng - Phạm Thị Hoa

2222 | 03-06-2016 | 7
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Nhan đề: Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Phạm Thị Hoa,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 312

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vẽ kỹ thuật, hình chiếu trục đo, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

Chương 2: Vẽ hình học

Chương 3: Hình chiếu vuông góc

Chương 4: Giao tuyến

Chương 5: Các loại hình biểu diễn

Chương 6: Hình chiếu trục đo

Chương 7: Vẽ quy ước, các mối ghép

Chương 8: Vẽ quy ước các cơ cấu truyền động và lò xo

Chương 9: Bản vẽ chi tiết

Chương 10: Bản vẽ lắp

Chương 11: Sơ đồ

Download