Giáo trình thực tập qua ban hàn - Phạm Xuân Hồng

1487 | 03-06-2016 | 5
Giáo trình thực tập qua ban hàn

Nhan đề: Giáo trình thực tập qua ban hàn

Tác giả: Phạm Xuân Hồng,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 43

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết bị hàn điện, hàn hồ quang, kỹ thuật hàn, kiểm tra mối hàn,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. Nội quy quy định về kỹ thuật an toàn trong xưởng hàn-khía niệm về hàn điện quang

Bài 2. Thiết bị hàn điện hồ quang-điện cực hàn-kỹ thuật hàn

Bài 3. Hàn tự động và bán tự động trong môi trường khí bảo vệ Co2

Bài 4. Ứng suất, biến dạng trong hàn-các khuyết tật mối hàn-phương pháp kiểm tra

Download

Có thể bạn cần