Giáo trình thực tập qua ban hàn - Phạm Xuân Hồng

1053 | 03-06-2016 | 5
Giáo trình thực tập qua ban hàn

Nhan đề: Giáo trình thực tập qua ban hàn

Tác giả: Phạm Xuân Hồng,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 43

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết bị hàn điện, hàn hồ quang, kỹ thuật hàn, kiểm tra mối hàn,

Download

Tóm tắt:

Bài 1. Nội quy quy định về kỹ thuật an toàn trong xưởng hàn-khía niệm về hàn điện quang

Bài 2. Thiết bị hàn điện hồ quang-điện cực hàn-kỹ thuật hàn

Bài 3. Hàn tự động và bán tự động trong môi trường khí bảo vệ Co2

Bài 4. Ứng suất, biến dạng trong hàn-các khuyết tật mối hàn-phương pháp kiểm tra

Download

Có thể bạn cần

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2

Phạm Hoàng Hộ

952  141 

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 1Cây cỏ Việt Nam: Quyển 1

Phạm Hoàng Hộ

1027  228 

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

Ngô Hắc Hùng

237  1264  23 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phạm Hòa

159  2786  29 

Giáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắtGiáo trình nguyên lý cắt và dụng cụ cắt

Phạm Đình Tân

186  2912  42