Giáo trình thực hành phay bào - Tổ thực hành phay bào

2474 | 01-05-2016 | 17
Giáo trình thực hành phay bào

Nhan đề: Giáo trình thực hành phay bào

Tác giả: Tổ thực hành phay bào,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Nội qui xưởng trường 

Bài 2: Thao tác sử dụng máy phay 

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng máy bào 

Bìa 4: Gá lắp dao và phôi 

Bài 5: Sử dụng dụng cụ đo 

Bài 6: Phay mặt phẳng song song và vuông góc 

Bài 7: Bào mặt phẳng song song và vuông góc 

Bài 8: Phay rãng thông suốt 

Bài 9: Phay bậc thẳng góc 

Bài 10: Bào bậc thẳng góc 

Bài 11: Phay rãnh chữ T thẳng 

Bài 12: Phay then kín một đầu 

Bài 13: Phay then kín hai đầu 

Bài 14: Phay rãnh V 90 độ 

Bài 15: Bào rãnh V 

Bài 16: Phay chốt đuôi én 

Bìa 17: Bào chốt đuôi én 

Bài 18: Cấu tạo và sử dụng đầu chia độ vạn năng 

Bài 19: Phân chia vi độ 

Bài 20: Phay bánh răng trụ răng thẳng 

Bài 21: Phay thanh răng 

Bài 22: Phay vấu ly hợp lẻ 

Bài 23: Phay vấu ly hợp chẵn  

Bài 24: Phay trục then hoa răng chữ nhật 

 

Download

Có thể bạn cần

Gương Kiên NhẫnGương Kiên Nhẫn

Nguyễn Hiến Lê

  31 

Marketing Đột PháMarketing Đột Phá

Paul R Gamble, Alan Tapp

  48 

Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh lớp 1Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh lớp 1

Đỗ Thị Ngọc Hiền

  49