Giáo trình thực hành phay bào - Tổ thực hành phay bào

2762 | 01-05-2016 | 17
Giáo trình thực hành phay bào

Nhan đề: Giáo trình thực hành phay bào

Tác giả: Tổ thực hành phay bào,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: Nội qui xưởng trường 

Bài 2: Thao tác sử dụng máy phay 

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng máy bào 

Bìa 4: Gá lắp dao và phôi 

Bài 5: Sử dụng dụng cụ đo 

Bài 6: Phay mặt phẳng song song và vuông góc 

Bài 7: Bào mặt phẳng song song và vuông góc 

Bài 8: Phay rãng thông suốt 

Bài 9: Phay bậc thẳng góc 

Bài 10: Bào bậc thẳng góc 

Bài 11: Phay rãnh chữ T thẳng 

Bài 12: Phay then kín một đầu 

Bài 13: Phay then kín hai đầu 

Bài 14: Phay rãnh V 90 độ 

Bài 15: Bào rãnh V 

Bài 16: Phay chốt đuôi én 

Bìa 17: Bào chốt đuôi én 

Bài 18: Cấu tạo và sử dụng đầu chia độ vạn năng 

Bài 19: Phân chia vi độ 

Bài 20: Phay bánh răng trụ răng thẳng 

Bài 21: Phay thanh răng 

Bài 22: Phay vấu ly hợp lẻ 

Bài 23: Phay vấu ly hợp chẵn  

Bài 24: Phay trục then hoa răng chữ nhật 

 

Download

Có thể bạn cần

Học tốt tin học quyển 4Học tốt tin học quyển 4

Trần Doãn Vinh

  103 

Làn Sóng NgầmLàn Sóng Ngầm

Charlene Li, Josh Bernoff

  151 

Luyện Phát Âm Và Ngữ Điệu Tiếng AnhLuyện Phát Âm Và Ngữ Điệu Tiếng Anh

Trần Mạnh Tường

  95 

Vở Tập Vẽ 4Vở Tập Vẽ 4

Nguyễn Quốc Toàn

  100