Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống - Trương Duy Thái

1961 | 23-04-2016 | 20
Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống

Nhan đề: Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống

Tác giả: Trương Duy Thái,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 156

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. HÀN XĂNG, HÀN HƠI

A - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

B - THỰC HÀNH

PHẦN II. HÀN ĐIỆN HỒ QUANG

A - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

B - THỰC HÀNH

PHẦN III. GIA CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

A - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

B - THỰC HÀNH

Download