Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng - Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường

2000 | 14-04-2016 | 2
Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Tác giả: Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Tp.HCM

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 107

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu: Giới thiệu môn học

Phần I: CẤU TẠO và ĐỘNG HỌC CƠ CẤU 

Chương 1: Cấu tạo và phân loại cơ cấu 

Chương 2:  Phân tích động học

Phần II: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU

Chương 3: Phân tích lực cơ cấu

Chương 4: Ma sát trong khớp động

Chương 5: Động lực học máy

Chương 6: Các chỉ tiêu chất lượng của máy

Phần III. CÁC CƠ CẤU

Chương 7: Cơ cấu nhiều thanh

Chương 8: Cơ cấu cam

Chương 9: Cơ cấu bánh răng

Chương 10: Một số cơ cấu khác

Phụ lục 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình cảm biến công nghiệpGiáo trình cảm biến công nghiệp

Hoàng Minh Công

174  1820  19 

Thực hành động cơ đốt trongThực hành động cơ đốt trong

Hoàng Minh Tác

194  1713  26 

200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10200 bài tập nâng cao Hóa học THPT 10

Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Hữu Thạc

143  374 

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  523 

Quản lý ngân sáchQuản lý ngân sách

Lê Ngọc Phương Anh

72  518