Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng - Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường

2302 | 14-04-2016 | 2
Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Nhan đề: Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Tác giả: Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Tp.HCM

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 107

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu: Giới thiệu môn học

Phần I: CẤU TẠO và ĐỘNG HỌC CƠ CẤU 

Chương 1: Cấu tạo và phân loại cơ cấu 

Chương 2:  Phân tích động học

Phần II: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU

Chương 3: Phân tích lực cơ cấu

Chương 4: Ma sát trong khớp động

Chương 5: Động lực học máy

Chương 6: Các chỉ tiêu chất lượng của máy

Phần III. CÁC CƠ CẤU

Chương 7: Cơ cấu nhiều thanh

Chương 8: Cơ cấu cam

Chương 9: Cơ cấu bánh răng

Chương 10: Một số cơ cấu khác

Phụ lục 

Download

Có thể bạn cần

Thông Minh Cảm Xúc Để Hạnh Phúc Và Thành CôngThông Minh Cảm Xúc Để Hạnh Phúc Và Thành Công

Travis Bradberry, Jean Greaves

  36 

Ngành PR Việt NamNgành PR Việt Nam

Đinh Thị Thúy Hằng

  35 

Nghệ Thuật Quyến RũNghệ Thuật Quyến Rũ

Robert Greene

  44