Giáo trình môn học nguyên lý máy - Diệp Bảo Trí

1939 | 01-05-2016 | 3
Giáo trình môn học nguyên lý máy

Nhan đề: Giáo trình môn học nguyên lý máy

Tác giả: Diệp Bảo Trí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU. 

CHƯƠNG 4: MA SÁT. 

CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG MÁY. 

CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY. 

CHƯƠNG 7: HIỆU SUẤT. 

CHƯƠNG 8: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP. 

CHƯƠNG 9: CƠ CẤU CAM. 

CHƯƠNG 10: CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG. 

CHƯƠNG 11: CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN. 

CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG. 

CHƯƠNG 13: CƠ CẤU ĐẶC BIỆT. 

Download