Giáo trình máy và lập tình CNC - Vũ Thị Hạnh

1604 | 19-04-2016 | 2
Giáo trình máy và lập tình CNC

Nhan đề: Giáo trình máy và lập tình CNC

Tác giả: Vũ Thị Hạnh,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 104

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

CHƯƠNG 2. MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG

CHƯƠNG 3. MÁY TIỆN CNC

CHƯƠNG 4. MÁY CẮT DÂY

Download