Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện - Nguyễn Viết Tiếp

2771 | 23-04-2016 | 31
Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nhan đề: Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Tác giả: Nguyễn Viết Tiếp,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 286

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về gia công bằng tiện

Chương 2: Các cơ cấu chuyển động của máy tiện

Chương 3: Phân loại máy tiện

Chương 4: Cấu tạo của máy tiện và các trang thiết bị công nghệ

Chương 5: Một số loại máy tiện thông dụng

Chương 6: Gia công trên máy tiện

Chương 7: Máy tiện điều khiển theo chương trình số CNC

Chương 8: Biện pháp nâng cao năng suất lao động khi gia công trên máy tiện

Chương 9: Nguyên lý vận hành máy tiện

Chương 10: Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên máy tiện

Bài tập lớn

Download

Có thể bạn cần

Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô conCấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con

Nguyễn Khắc Trai

201  1323  16 

Giáo Trình SEMINAR 1Giáo Trình SEMINAR 1

Nguyễn Bảo Vệ, Lê Vĩnh Thúc

69  2322 

Bài Tập Vật Lí 12Bài Tập Vật Lí 12

Vũ Quang

  36