Giáo trình máy công cụ cắt gọt - Nguyễn Kinh Luân

2640 | 19-04-2016 | 17
Giáo trình máy công cụ cắt gọt

Nhan đề: Giáo trình máy công cụ cắt gọt

Tác giả: Nguyễn Kinh Luân,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY CÔNG CỤ CẮT GỌT

CHƯƠNG 2. MÁY TIỆN

CHƯƠNG 3. MÁY KHOAN

CHƯƠNG 4. MÁY PHAY

CHƯƠNG 5. MÁY BÀO, MÁY XỌC, MÁY CHUỐT

CHƯƠNG 6. MÁY MÀI

CHƯƠNG 7. CƠ KHÍ HÓA VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Download

Có thể bạn cần