Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology - Nguyễn Doãn Ý

1861 | 11-04-2016 | 23
Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology

Nhan đề: Giáo trình ma sát mòn bôi trơn tribology

Tác giả: Nguyễn Doãn Ý,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 317

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: Ngành học Tribology

Phần II: Ma sát

Chươgn 1: Các đặc trưng cơ bản của ma sát

Chương 2: Thông số hình học bề mặt tiếp xúc

Chương 3: Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu

Chương 4: Tính ma sát trên cơ sở có hình

Chương 5: Ma sát ướt

Phần III: Mòn

Chương 6: Mòn cặp ma sát và chi tiết máy

Chương 7: Tính mòn trên cơ sở cơ hình học và năng lượng

Chương 8: Mòn cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều

Chương 9: Đặc trung độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát

Phần IV: Kỹ thuật bôi trơn (KTBT)

Chương 10: Mở đầu

Chương 11: Bôi trơn thủy động 

Chương 12: Bôi trơn rối. Tính toán ổ hướng kính bạc, bạc kín bôi trơn rối

Chương 13: Bôi trơn thủy động tiếp xúc

Chương 14: Bôi trơn ổ thủy tĩnh

Phần V: Bôi trơn khí

Chương 15: Giới thiệu chung về ổ khí

Chương 16: Vật liệu chế tọa ổ khí

Chương 17: Cơ sở lý thuyết bội trơn khí

Chương 18: Tính ổ bôi trơn khí

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Truyền nhiệt trong công nghệ môi trườngTruyền nhiệt trong công nghệ môi trường

Nguyễn Ngọc Lân

221  659 

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

144  1900  18 

Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

338  571