Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện - Trần Đình Huấn

1941 | 19-04-2016 | 24
Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Tác giả: Trần Đình Huấn,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 157

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

1. KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC

2. DAO TIỆN

3. CHẾ ĐỘ CẮT

4. TIỆN MẶT TRỤ NGOÀI, MẶT ĐẦU, RÃNH VÀ CẮT ĐỨT

5. GIA CÔNG MẶT TRỤ TRONG

6. TIỆN MẶT CÔN

7. GIA CÔNG REN

8. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẮT GỌT KIM LOẠI

PHỤ LỤC. GIA CÔNG BẰNG MÁY TIỆN ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH SỐ CNC

Download

Có thể bạn cần

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3

Phạm Hoàng Hộ

1027  311 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  1135  20