Giáo trình kỹ thuật thủy khí - Hoàng Đức Liên

2485 | 14-04-2016 | 6
Giáo trình kỹ thuật thủy khí

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật thủy khí

Tác giả: Hoàng Đức Liên,

Nhà xuất bản: ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 276

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN A: Cơ học chất lỏng đại cương

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

Chương 3: Động lực học chất lỏng

Chương 4: Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được

Chương 5: Chuyển động một chiều của chất khí

Chương 6: Tính toán thuỷ lực đường ống có áp

Chương 7: Lực tác dụng lên vật ngập trong chất lỏng chuyển động

Chương 8: Dòng tia

Chương 9: Cơ sở lý thuyết thứ nguyên tương tự

PHẦN B : MÁY THUỶ KHÍ

Chương 10: Khái niệm chung về máy bơm

Chương 11: Bơm ly tâm

Chương 12: Bơm Pittong

Phụ lục

Download