Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển - Trung tâm công nghệ cơ khí

3159 | 01-05-2016 | 44
Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển

Tác giả: Trung tâm công nghệ cơ khí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 136

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CHUNG CỦA MÁY TRỤC. 

CHƯƠNG II: CÁC CHI TIẾT CỦA BỘ PHẬN MANG TẢI. 

CHƯƠNG III: CÁC BỘ PHẬN CUỐN VÀ HƯỚNG DÂY. 

CHƯƠNG IV: BỘ PHẬN PHANH HÃM. 

CHƯƠNG V: MÁY NÂNG. 

Download

Có thể bạn cần

4 Bước Giải Quyết Vấn Đề4 Bước Giải Quyết Vấn Đề

Keith Cameron Smith

  118 

Những Bài Văn Mẫu 6Những Bài Văn Mẫu 6

Trần Văn Sáu

  79 

Báo Đáp Công Ơn Cha MẹBáo Đáp Công Ơn Cha Mẹ

Nguyễn Minh Tiến, Tuệ Đăng

  80 

Công nghệ khí nénCông nghệ khí nén

Hồ Đắc Thọ

2223  25