Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển - Trung tâm công nghệ cơ khí

3344 | 01-05-2016 | 44
Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật nâng chuyển

Tác giả: Trung tâm công nghệ cơ khí,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 136

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CHUNG CỦA MÁY TRỤC. 

CHƯƠNG II: CÁC CHI TIẾT CỦA BỘ PHẬN MANG TẢI. 

CHƯƠNG III: CÁC BỘ PHẬN CUỐN VÀ HƯỚNG DÂY. 

CHƯƠNG IV: BỘ PHẬN PHANH HÃM. 

CHƯƠNG V: MÁY NÂNG. 

Download

Có thể bạn cần