Giáo trình kỹ thuật hàn - Tập 1 - Trần Văn Mạnh

2346 | 13-05-2016 | 18
Giáo trình kỹ thuật hàn - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật hàn - Tập 1

Tác giả: Trần Văn Mạnh,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 216

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Khái niệm nghề hàn

Phần 1: Hàn điện hồ quang

Chương 1: Hàn điện hồ quang và thiết bị điện

Chương 2: Điện cực hàn hồ quang

Chương 3: Kỹ thuật hàn

Chương 4: Hàn tiếp xúc

Chương 5: Hàn tự động và bán tự động

 

 

Download