Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy - Nguyễn Quang Tuyến

2424 | 22-04-2016 | 28
Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn đồ án công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. HƯỚNG DẪN CHUNG KHI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Chương 2. THIẾT KẾ SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ

Chương 3. HƯỚNG DẪN TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG

Chương 4. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT

Chương 5. THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG

Chương 6. THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

 

Download

Có thể bạn cần

15 days' practice for IELTS Listening + Audio15 days' practice for IELTS Listening + Audio

Deng He Gang

176  1183 

Giải Bài Tập Toán 3: Tập 2Giải Bài Tập Toán 3: Tập 2

Nhiều Tác Giả

  39 

800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11

Thân Trọng Liên Tân

  36 

25 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 1125 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Nguyễn Thị Minh Hương

167  744 

How To Prepare For The TOEFL TestHow To Prepare For The TOEFL Test

Pamela J. Sharpe

  46