Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực - Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

2500 | 01-05-2016 | 25
Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nhan đề: Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 137

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: HỆ THỐNG KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 3: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 4: CƠ CẤU CHẤP HÀNH. 

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN - KHÍ NÉN. 

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 7: CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ DẦU. 

CHƯƠNG 8: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC VÀ ĐIỆN - THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 10: VAN THỦY LỰC TUYẾN TÍNH. 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình tổng đài điện tử sốGiáo trình tổng đài điện tử số

Nguyễn Thị Thu Thủy

249  1179 

Giáo trình kỹ thuật sốGiáo trình kỹ thuật số

Trần Văn Minh

375  1724  23 

Giáo trình gia công cơ khíGiáo trình gia công cơ khí

Nguyễn Thế Công, Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Đắc Lê

368  1655  10 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rauỨng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

198  1184