Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực - Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

2902 | 01-05-2016 | 25
Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nhan đề: Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 137

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: HỆ THỐNG KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 3: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 4: CƠ CẤU CHẤP HÀNH. 

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN - KHÍ NÉN. 

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 7: CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ DẦU. 

CHƯƠNG 8: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC VÀ ĐIỆN - THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 10: VAN THỦY LỰC TUYẾN TÍNH. 

Download