Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực - Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam

3089 | 01-05-2016 | 25
Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Nhan đề: Giáo trình hệ thống khí nén - thủy lực

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Đức Nam,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 137

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN 1: HỆ THỐNG KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 3: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN. 

CHƯƠNG 4: CƠ CẤU CHẤP HÀNH. 

CHƯƠNG 5: ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN, ĐIỆN - KHÍ NÉN. 

 

PHẦN 2: HỆ THỐNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 7: CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ DẦU. 

CHƯƠNG 8: CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 9: ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC VÀ ĐIỆN - THỦY LỰC. 

CHƯƠNG 10: VAN THỦY LỰC TUYẾN TÍNH. 

Download

Có thể bạn cần

Ba Người Thầy Vĩ ĐạiBa Người Thầy Vĩ Đại

Robin Sharma

  161 

Guanxi – Nghệ Thuật Tạo Dựng Quan Hệ Kinh DoanhGuanxi – Nghệ Thuật Tạo Dựng Quan Hệ Kinh Doanh

Nolan Bushnell, Gene Stone

  100 

Cẩm nang tổng hợp công thức toán cấp 3Cẩm nang tổng hợp công thức toán cấp 3

Nguyễn Tiến Đạt

  211 

Khơi Nguồn Sáng TạoKhơi Nguồn Sáng Tạo

Jack Foster

  107