Giáo trình gia công cơ khí - Nguyễn Thế Công, Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Đắc Lê

2114 | 19-04-2016 | 11
Giáo trình gia công cơ khí

Nhan đề: Giáo trình gia công cơ khí

Tác giả: Nguyễn Thế Công, Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Đắc Lê,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 368

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản

Chương 2: Các phương pháp gia công nguội cơ bản

Chương 3: Gia công hàn

Chương 4: Gia công cắt gọt kim loại trên máy

Chương 5: Giới thiệu về kỹ thuật gia công tiên tiến

Download