Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy

2597 | 19-04-2016 | 24
Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Nhan đề: Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 217

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Dung sai lắp ghép

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn

Chương 3: Dung sai hình dạng, vị trí nhám bề mặt

Chương 4: Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng

Chương 5: Chuỗi kích thước

Phần thứ hai: Kỹ thuật đo lường

Chương 6: Các khái niệm cơ bản trong đo lường

Chương 7: Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí

Chương 8: Phương pháp đo các thông số hình học

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần