Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường - Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy

2408 | 19-04-2016 | 24
Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Nhan đề: Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 217

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Dung sai lắp ghép

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép

Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn

Chương 3: Dung sai hình dạng, vị trí nhám bề mặt

Chương 4: Dung sai kích thước và lắp ghép của các mối ghép thông dụng

Chương 5: Chuỗi kích thước

Phần thứ hai: Kỹ thuật đo lường

Chương 6: Các khái niệm cơ bản trong đo lường

Chương 7: Dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí

Chương 8: Phương pháp đo các thông số hình học

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 6Tiếng Anh 6

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Quốc Tuấn

199  900 

Truyền động điện thông minhTruyền động điện thông minh

Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich

285  6028  154 

Tiếng Nhật Học Từ Trung Cấp Tập 1Tiếng Nhật Học Từ Trung Cấp Tập 1

Trần Việt Thanh

  62