Giáo trình dung sai lắp ghép - Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

1906 | 14-04-2016 | 1
Giáo trình dung sai lắp ghép

Nhan đề: Giáo trình dung sai lắp ghép

Tác giả: Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 113

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: ĐỐI LẪN CHỨC NĂNG VÀ VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HÓA

Chương 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP

Chương 3: SAI SỐ GIA CÔNG CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHI TIẾT

Chương 4: DUNG SAI LẮP GHÉP BỀ MẶT TRƠN

Chương 5: DUNG SAI LẮP GHÉP REN

Chương 6: DUNG SAI TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Chương 7: CHUỖI KÍCH THƯỚC

Download

Có thể bạn cần