Giáo trình đồ án thiết kế máy - Nguyễn Quang Tuyến

2606 | 19-04-2016 | 17
Giáo trình đồ án thiết kế máy

Nhan đề: Giáo trình đồ án thiết kế máy

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 122

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỒ ÁN

CHƯƠNG 1. CHỌN ĐỘNG CƠ, XÁC ĐỊNH TỶ SỐ TRUYỀN

CHƯƠNG 2. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

CHƯƠNG 3. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TRỤC

CHƯƠNG 5. TÍNH Ổ LĂN

CHƯƠNG 6. THIÉT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 6Tiếng Anh 6

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân, Nguyễn Quốc Tuấn

199  900 

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đàiGiáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Đỗ Văn Quyền, Nguyễn Thị Ngân

328  1620 

Lập Bản Đồ Tư DuyLập Bản Đồ Tư Duy

Tony Buzan

  42