Giáo trình công nghệ hàn - Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong

1589 | 20-04-2016 | 16
Giáo trình công nghệ hàn

Nhan đề: Giáo trình công nghệ hàn

Tác giả: Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 245

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm chung về hàn

Chương 2: Hàn hồ quang tay

Chương 3: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ

Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

Chương 5: Hàn khí

Chương 6: Cắt kim loại và hợp kim

Chương 7: Ứng dụng và biến dạng hàn

Chương 8: Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra

Chương 9: Kỹ thuật an toàn về hàn trong sản xuất

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1866 

Giáo trình thuếGiáo trình thuế

Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga

202  1971  14