Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

1969 | 03-06-2016 | 17
Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Nhan đề: Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 277

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo máy, gia công cơ khí, lắp ráp máy,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy

Chương 1: Khái niệm và định nghĩa

Chương 2: Chất lượng gia công chi tiết

Chương 3: Chuẩn và giá đặc

Chương 4: Phương pháp thiết kế - Quy trình công nghệ

Phần 2: Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí

Chương 5: Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi

Chương 6: Các phương pháp gia công mặt phẳng

Chương 7: Các phương pháp gia công mặt trụ ngoài

Chương 8: Các phương pháp gia công lỗ

Chương 9: Các phương pháp gia công rãnh then, then hoa

Chương 10: Các phương pháp gia công ren

Chương 11: Các phương pháp gia công răng

Chương 12: Các phương pháp gia công bề mặt định hình

Chương 13: Các phương pháp gia công đặc biệt

Chương 14: Công nghệ gia công trên máy điều khiển số

Chương 15: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

Phần 3: Công nghệ lắp ráp

Chương 16: Cơ sở công nghệ lắp ráp

Chương 17: Lắp ráp một số mối lắp điển hình

Download

Có thể bạn cần