Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

1440 | 03-06-2016 | 17
Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Nhan đề: Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 277

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo máy, gia công cơ khí, lắp ráp máy,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy

Chương 1: Khái niệm và định nghĩa

Chương 2: Chất lượng gia công chi tiết

Chương 3: Chuẩn và giá đặc

Chương 4: Phương pháp thiết kế - Quy trình công nghệ

Phần 2: Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí

Chương 5: Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi

Chương 6: Các phương pháp gia công mặt phẳng

Chương 7: Các phương pháp gia công mặt trụ ngoài

Chương 8: Các phương pháp gia công lỗ

Chương 9: Các phương pháp gia công rãnh then, then hoa

Chương 10: Các phương pháp gia công ren

Chương 11: Các phương pháp gia công răng

Chương 12: Các phương pháp gia công bề mặt định hình

Chương 13: Các phương pháp gia công đặc biệt

Chương 14: Công nghệ gia công trên máy điều khiển số

Chương 15: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

Phần 3: Công nghệ lắp ráp

Chương 16: Cơ sở công nghệ lắp ráp

Chương 17: Lắp ráp một số mối lắp điển hình

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)

Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng

276  1649  24 

Let's Go 3: Student Book 3 EditionLet's Go 3: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  1384 

Giáo trình công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy

Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

277  1441  17 

Tiền và hoạt động ngân hàngTiền và hoạt động ngân hàng

Lê Vinh Danh

732  1452