Giáo trình công nghệ CNC - Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung,Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng,Trịnh Văn Long

2160 | 10-04-2016 | 13
Giáo trình công nghệ CNC

Nhan đề: Giáo trình công nghệ CNC

Tác giả: Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung, Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng, Trịnh Văn Long,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 145

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về công nghệ CNC

Chương 2: Hệ điều khiển CNC

Chương 3: Máy công cụ CNC

Chương 4: Ngôn ngữ lập trình và chương trình gia công

Chương 5: Kỹ thuật lập trình theo hệ Fanuc 21

 

Download