Giáo trình cơ sở CAD-CAM trong thiết kế và chế tạo - Lưu Quang Huy

1748 | 13-05-2016 | 2
Giáo trình cơ sở CAD-CAM trong thiết kế và chế tạo

Nhan đề: Giáo trình cơ sở CAD-CAM trong thiết kế và chế tạo

Tác giả: Lưu Quang Huy,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 161

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần A

Chương 1: Cơ sở CAD/CAM

Phần B: Làm việc với AutoCAD

Chương 2: Vẽ trong không gian 2D

Chương 3: Vẽ và thiết kế với mô hình 3D

Download

Có thể bạn cần