Giáo trình cơ kỹ thuật - Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc

2301 | 22-04-2016 | 16
Giáo trình cơ kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ kỹ thuật

Tác giả: Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 342

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn

A - Tĩnh học

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học

Chương 2: hệ lực phẳng

Chương 3: Hệ lực không gian

B - Động học

Chương 4: Chuyển động của chất điểm

Chương 5: Chuyển động của vật rắn

Chương 6: Tổng hợp chuyển động

C - Động lực học

Chương 7: Các định luật cơ bản của động lực học - Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm

Chương 8: Các khái niệm và đặc trưng của cơ hệ

Chương 9: Nguyên lý đâlămbe

Chương 10: Các định lý tổng quát của động lực học

Chương 11: Động lực học máy

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 12: Mở đầu

Chương 13: Kéo nén đúng tâm - cắt

Chương 14: Xoắn thuần túy của thanh thẳng

Chương 15: Uốn phẳng của thanh thẳng

Phần 3: Chi tiết máy

A - Các tiết máy ghép

Chương 16: Mối ghép bằng đinh tán

Chương 17: Mối ghép bằng hàn

Chương 18: Mối ghép bằng ren

Chương 19: Mối ghép bằng then và then hoa

Chương 20: Mối ghép bằng độ dôi

B - Truyền động cơ khí

Chương 21: Tính toán động học của bộ truyền động cơ khí

Chương 22: Truyền động bánh ma sát

Chương 23: Truyền động đai

Chương 24: Truyền động xích

Chương 25: Truyền động vít - đai ốc

Chương 26: Truyền động bánh răng

Chương 27: Truyền động trục vít - bánh vít

Chương 28: Trục

 

Download

Có thể bạn cần