Giáo trình cơ khí đại cương - Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành

3290 | 11-04-2016 | 36
Giáo trình cơ khí đại cương

Nhan đề: Giáo trình cơ khí đại cương

Tác giả: Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 244

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Khái niệm chung

Chương 1: Các kiến thức cơ bản về sản xuất cơ khí

Phần thư hai: Vật liệu dùng trong sản xuất công nghiệp

Chương 2: Vật liệu kim loại và hợp kim

Chương 3: Xử lý nhiệt kim loại và sản phẩn kim loại

Phần thứ ba: Các phương pháp chế tạo phôi

Chương 4: Công nghệ chế tạo phôi đúc

Chương 5: Công nghệ gia công biến dạng tạo hình

Chương 6: Công nghệ hàn và cắt, dán kim loại

Phần thứ tư: Gia công cắt gọt kim loại

Chương 7: Nguyên lý gia công cắt gọt kim loại

Chương 8: Máy cắt gọt

Chương 9: Công nghệ gia công trên máy tiện

Chương 10: Công nghệ gia công trên máy bào - xọc

Chương 11: Công ngệ gia công trên máy khoan - doa

Chương 12: Công ngệ gia công trên máy phay

Chương 13: Công ngệ gia công trên máy mài

Chương 14: Các phương pháp gia công cắt gọt đặc biệt

Chương 15: Công nghệ gia công sửa chữa

Chương 16: Cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất cơ khí

Chương 17: Bảo quản sản phẩm kim loại

Download

Có thể bạn cần

Get It Up 5Get It Up 5

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

90  1257  42 

Âm Nhạc 4Âm Nhạc 4

Hoàng Long

  46 

Hoa Nhẫn NhụcHoa Nhẫn Nhục

Nguyên Minh

  33