Giáo trình cơ học kỹ thuật - Đậu Thế Như

1574 | 03-06-2016 | 11
Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ học kỹ thuật

Tác giả: Đậu Thế Như,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 184

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kỹ thuật, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, cơ cấu truyền động,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3: Ngẫu lực

Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng

Chương 7: Một số khái niệm cơ bản về động lực học

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Kéo, nén đúng tâm

Chương 3: Cắt dập

Chương 4: Xoắn thuần túy

Chương 5: Uốn phẳng

Phần 3: Các cơ cấu truyền động

Chương 1: Cơ cấu truyền động quay

Chương 2: Cơ cấu biến đổi chuyển động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Download

Có thể bạn cần

Cambridge Practice Tests for IELTS 1Cambridge Practice Tests for IELTS 1

University of Cambridge

162  615 

English Pronunciation in use - Advanced + CDEnglish Pronunciation in use - Advanced + CD

Martin Hewings

192  587 

Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mạiGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

Trần Thị Hồng Mai, Lê Thị Thanh Hải, Phạm Đức Hiếu, Đặng Thị Hòa, Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thanh Hưng

191  2277  17 

Giáo trình vi sinh vật học công nghiệpGiáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

255  1905  40