Giáo trình cơ học kỹ thuật - Đậu Thế Như

2028 | 03-06-2016 | 11
Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nhan đề: Giáo trình cơ học kỹ thuật

Tác giả: Đậu Thế Như,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 184

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kỹ thuật, cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, cơ cấu truyền động,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 1: Các khái niệm cơ bản và các tiên đề của cơ học vật rắn tuyệt đối

Chương 2: Hệ lực phẳng đồng quy

Chương 3: Ngẫu lực

Chương 4: Hệ lực phẳng bất kỳ

Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Chương 6: Chuyển động song phẳng

Chương 7: Một số khái niệm cơ bản về động lực học

Phần 2: Sức bền vật liệu

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Kéo, nén đúng tâm

Chương 3: Cắt dập

Chương 4: Xoắn thuần túy

Chương 5: Uốn phẳng

Phần 3: Các cơ cấu truyền động

Chương 1: Cơ cấu truyền động quay

Chương 2: Cơ cấu biến đổi chuyển động

Phần 4: Bài tập ứng dụng

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Nhiều Tác Giả

  98 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  1441 

Công Thức Giải Nhanh Hóa Học Vô CơCông Thức Giải Nhanh Hóa Học Vô Cơ

Nguyễn Vũ Minh

  96