Giáo trình chi tiết máy - Nguyễn Văn Yến

2709 | 10-04-2016 | 6
Giáo trình chi tiết máy

Nhan đề: Giáo trình chi tiết máy

Tác giả: Nguyễn Văn Yến,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 275

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Những đề cơ bản trong thiết kế máy và chi tiết máy

Chương 1: Đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy

Chương 2: Các chỉ tiêu khả năng làm việc của chi tiết máy

Chương 3: Độ tin cậy của máy và chi tiết máy

Chương 4: Ứng dụng tin học trong thiết kế máy và chi tiết máy

Phần thứ hai: Các chi tiết máy lắp ghép

Chương 5: mối ghép đinh tán

Chương 6: Mối ghép ren

Chương 7: Mối ghép hàn

Chương 8: Mối ghép độ dôi

Chương 9: Mối ghép then, then hoa và trục định hình

Chương 10: Phân tích chọn mối ghép

Phần thứ ba: Các chi tiết mày truyền động

Chương 11: Bộ truyền đai

Chương 12: Bộ truyền bánh ma sát

Chương 13: Bộ truyền bánh răng

Chương 14: Bộ truyền trục vít

Chương 15: Bộ truyền xích

Chương 16: Bộ truyền vít - đai ốc

Chương 17: Phân tích chọn bộ truyền

Phần thứ tư: Các chi tiết máy đỡ nối

Chương 18: Trục

Chương 19: Ổ trượt

Chương 20: Ổ lăn

Chương 21: Khớp nối

Chương 22: Lò xo

Câu hỏi ôn tập

Download

Có thể bạn cần

Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12Sơ đồ tư duy Ngữ Văn 12

Nhiều Tác Giả

  91 

Nghề sửa chữa xe máyNghề sửa chữa xe máy

Phạm Đình Vượng, Nguyễn Văn Dương

186  4141  50