Giáo trình Vật liệu cơ khí - Nguyễn Thị Yên

1951 | 03-06-2016 | 17
Giáo trình Vật liệu cơ khí

Nhan đề: Giáo trình Vật liệu cơ khí

Tác giả: Nguyễn Thị Yên,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vật liệu cơ khí, hợp kim cứng, hợp kim màu,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Vật liệu học cơ sở

Chương 1: Tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu

Chương 2: Giản đồ trạng thái Fe - Fe3C

Chương 3: Nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện

Phần 2: Các loại vật liệu thường dùng trong cơ khí

Chương 4: Thép

Chương 5: Gang

Chương 6: Hợp kim cứng và hợp kim màu

Chương 7: Các vật liệu khác và xu thế phát triển vật liệu ngày nay

Download

Có thể bạn cần

Thiết bị và hệ thống chiếu sángThiết bị và hệ thống chiếu sáng

Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Nguyễn Ngọc Mỹ

205  1559  39 

Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Nguyễn Chí Ngôn

65  1183 

Kỹ thuật điệnKỹ thuật điện

Lưu Thế Vinh

176  1248  10